beats by dre cheap

;_-//#;;;4.48


hoću da zaspem
More me moje more.

Mrmore -
Samrt straha od smrti,
Stratišta i mrtvi.


Otkos makova pred mojim nogama;
Presahle žudnje u nakrivljenim sofama;
Sitno trnje u stopalima;
Zeleni među opalima;

Misli su mi rasturene.
Voljela bih da me ovoliko ne boli.
Znam kako ću završiti. Ne znam kad.
<>


http://.blogger.ba
26/08/2017 04:13